Vem är du?

Vad är en människa egentligen? Det här är inte bara ett program på kanal ett, men även en fråga som satt många människors tankar på full gång. Jag själv skulle nog säga att ens namn är egentligen allt som står för en människas liv. Med hjälp utav ett namn så kan man såra en människas liv, men även få andra männisor att berätta om personen ifråga. Har du provat någon gång att själv fråga någon du känner, men som inte känner dig om en gemensam person som ni känner. Det intressanta är hur den personen uppfattar just den andra människan som ni båda känner väl. Är det bara fysiska drag, eller är det även djupare som personligheter som tas upp?

By ferd, Aug. 31, 2015, 11:05 p.m.